Publikacje

Wybór książek i artykułów znajduje się na: https://uw.academia.edu/KrzysztofKopczyński

Autoreferat i opis dorobku powstałe w związku z uzyskaniem stopnia doktora habilitowanego sztuk filmowych (2017): Pobierz PDF

Książki

E-kurs

Artykuły i recenzje

Wspomnienia, publicystyka i inne (wybór)