Eureka

Nasze credo

Noli turbare circulos meos - Nie dotykaj moich kół

Dewizą firmy Eureka Media są ostatnie słowa Archimedesa, wypowiedziane na chwilę przed śmiercią.

Więcej

Kontakt i zespół

Eureka Media, skr. poczt. 25, 05-410 Józefów 3, info(at)eurekamedia.info

Więcej

Krzysztof Kopczyński - prezes zarządu

Życiorys, działalność akademicka, filmografia, lista konferencji, a także ważniejsze publikacje Krzysztofa Kopczyńskiego, prezesa firmy Eureka Media

Więcej

Współpracownicy

Gośćmi i współpracownikami naszych filmów oraz programów telewizyjnych byli między innymi:

 Andrzej  Adamczak,  Jan  Bancewicz,  Tadeusz  Izakowski,  Agnieszka  Janowska,  Wojciech  Kasperski,  Marcin  Pilich ,  Dorota  Sachar, prof. Michał  Tempczyk,  Piotr  Trela,  Tomasz  Wieczorek,

Więcej