Eureka

Nasze credo

Noli turbare circulos meos - Nie dotykaj moich kół

Dewizą firmy Eureka Media są ostatnie słowa Archimedesa, wypowiedziane na chwilę przed śmiercią.

Więcej

Kontakt i zespół

Eureka Media, skr. poczt. 25, 05-410 Józefów 3, info(at)eurekamedia.info

Więcej

Krzysztof Kopczyński - prezes zarządu

Życiorys, działalność akademicka, filmografia, lista konferencji, a także ważniejsze publikacje Krzysztofa Kopczyńskiego, prezesa firmy Eureka Media

Więcej

Współpracownicy

Gośćmi i współpracownikami naszych filmów oraz programów telewizyjnych byli między innymi:

 Łukasz  Banach, prof. Bogdan de Barbaro,  Anna  Dymek,  Krzysztof  Jackowski,  Łukasz  Kłuskiewicz,  Frank Peter  Lehmann,  Bartosz  Malina,  Tymek  Wiskirski ,  Helena  Wojda,  Małgorzata  Zawadzka,

Więcej