Eureka

Nasze credo

Noli turbare circulos meos - Nie dotykaj moich kół

Dewizą firmy Eureka Media są ostatnie słowa Archimedesa, wypowiedziane na chwilę przed śmiercią.

Więcej

Zarząd

Krzysztof Kopczyński - prezes zarządu, Maria Kopczyńska-Martinez - członek zarządu

 

Więcej

Oferta

FILM: Produkcja filmów i konsultacje projektów filmowych.

ARCHITEKTURA: Projektowanie, nadzór, doractwo.

Więcej

Kontakt

Eureka Media, skr. poczt. 25, 05-410 Józefów 3, info(at)eurekamedia.info

Więcej

Współpracownicy

Gośćmi i współpracownikami naszych filmów oraz programów telewizyjnych byli między innymi:

 Mateusz  Adamczyk,  Marta  Damasiewicz,  Jaromir  Dziewic,  Alena  Jaszczenko,  Łukasz  Kowalczyk,  Aleksandr  Kuzniecow,  Marcin  Lenarczyk,  Magdalena  Pięta, prof. Stanisław  Różewicz,  Mariusz  Wosiński,

Więcej