Eureka

Nasze credo

Noli turbare circulos meos - Nie dotykaj moich kół

Dewizą firmy Eureka Media są ostatnie słowa Archimedesa, wypowiedziane na chwilę przed śmiercią.

Więcej

Kontakt i zespół

Eureka Media, skr. poczt. 25, 05-410 Józefów 3, info(at)eurekamedia.info

Więcej

Krzysztof Kopczyński - prezes zarządu

Życiorys, działalność akademicka, filmografia, lista konferencji, a także ważniejsze publikacje Krzysztofa Kopczyńskiego, prezesa firmy Eureka Media

Więcej

Współpracownicy

Gośćmi i współpracownikami naszych filmów oraz programów telewizyjnych byli między innymi:

 Anna  Baumiller,  Małgorzata  Bocheńska,  Marcin  Ejsmund,  Jarosław  Ganczarenko,  Kazimierz  Górski,  Iwo  Klimek,  Jacques  Lassalle,  Tomasz  Pytka,  Natasza  Sierocka, prof. Stefan  Swieżawski,

Więcej