Eureka

Nasze credo

Noli turbare circulos meos - Nie dotykaj moich kół

Dewizą firmy Eureka Media są ostatnie słowa Archimedesa, wypowiedziane na chwilę przed śmiercią.

Więcej

Kontakt i zespół

Eureka Media, skr. poczt. 25, 05-410 Józefów 3, info(at)eurekamedia.info

Więcej

Krzysztof Kopczyński - prezes zarządu

Życiorys, działalność akademicka, filmografia, lista konferencji, a także ważniejsze publikacje Krzysztofa Kopczyńskiego, prezesa firmy Eureka Media

Więcej

Współpracownicy

Gośćmi i współpracownikami naszych filmów oraz programów telewizyjnych byli między innymi:

 Michał  Arabudzki,  Joshua  Blechner, ks. prof. Michał  Czajkowski, prof. Aniela  Dylus,  David  French,  Marek  Kamiński,  Artur  Kapala,  Jean-Gabriel  Leynaud,  Marcin  Pilich ,  Grzegorz R.  Wróblewski,

Więcej