Eureka

Nasze credo

Noli turbare circulos meos - Nie dotykaj moich kół

Dewizą firmy Eureka Media są ostatnie słowa Archimedesa, wypowiedziane na chwilę przed śmiercią.

Więcej

Kontakt i zespół

Eureka Media, skr. poczt. 25, 05-410 Józefów 3, info(at)eurekamedia.info

Więcej

Krzysztof Kopczyński - prezes zarządu

Życiorys, działalność akademicka, filmografia, lista konferencji, a także ważniejsze publikacje Krzysztofa Kopczyńskiego, prezesa firmy Eureka Media

Więcej

Współpracownicy

Gośćmi i współpracownikami naszych filmów oraz programów telewizyjnych byli między innymi:

 Marek  Bieńczyk,  Robert  Gliński,  Aleksander  Gutman,  Natalia  Koryncka-Gruz,  Paweł  Nowacki,  Tomasz  Nowak,  Krzysztof  Nowak-Tyszowiecki,  Marcin  Paczesny,  Iwona  Siekierzyńska,  Lucjan  Wesołowski,

Więcej