Eureka

Nasze credo

Noli turbare circulos meos - Nie dotykaj moich kół

Dewizą firmy Eureka Media są ostatnie słowa Archimedesa, wypowiedziane na chwilę przed śmiercią.

Więcej

Kontakt i zespół

Eureka Media, skr. poczt. 25, 05-410 Józefów 3, info(at)eurekamedia.info

Więcej

Krzysztof Kopczyński - prezes zarządu

Życiorys, działalność akademicka, filmografia, lista konferencji, a także ważniejsze publikacje Krzysztofa Kopczyńskiego, prezesa firmy Eureka Media

Więcej

Współpracownicy

Gośćmi i współpracownikami naszych filmów oraz programów telewizyjnych byli między innymi:

 Marta  Ambrosiewicz,  Jacek  Brzostyński,  Michał  Bukojemski,  Andrzej  Fidyk,  Jakub  Kopczyński,  Orina  Krajewska,  Bożena  Krakówka,  Frank Peter  Lehmann,  Jerzy S.  Majewski,  Władymir  Tarasow,

Więcej