Eureka

Nasze credo

Noli turbare circulos meos - Nie dotykaj moich kół

Dewizą firmy Eureka Media są ostatnie słowa Archimedesa, wypowiedziane na chwilę przed śmiercią.

Więcej

Kontakt i zespół

Eureka Media, skr. poczt. 25, 05-410 Józefów 3, info(at)eurekamedia.info

Więcej

Krzysztof Kopczyński - prezes zarządu

Życiorys, działalność akademicka, filmografia, lista konferencji, a także ważniejsze publikacje Krzysztofa Kopczyńskiego, prezesa firmy Eureka Media

Więcej

Współpracownicy

Gośćmi i współpracownikami naszych filmów oraz programów telewizyjnych byli między innymi:

 Krzysztof  Buchowicz,  Janusz  Chodnikiewicz,  Jacek  Hamela,  Jakub  Iwaniukowicz,  Marcin  Mamoń,  Zdzisław  Najda,  Joanna  Rajkowska,  Andrzej  Seweryn,  Nastia  Tarasowa,  Sebastian  Witkowski,

Więcej