Życiorys

Krzysztof KopczyńskiKrzysztof Kopczyński (1959) – doktor habilitowany sztuk filmowych, doktor nauk humanistycznych, profesor uczelni w Instytucie Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, dokumentalista, producent filmowy, konsultant i coach w dziedzinie mediów.

W 1978 zdał maturę w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Reytana w Warszawie. Studiował na Wydziale Polonistyki UW (dyplom z wyróżnieniem 1983). 1980-1981 pierwszy po II wojnie światowej przewodniczący Samorządu Studentów Polonistyki UW, redaktor miesięcznika studentów UW „Głos Wolny”, przewodniczący Komitetu Strajkowego Wydziału Polonistyki UW podczas strajku łódzkiego. Od 1983 pracownik Wydziału Polonistyki UW. W 1985 ukończył Podyplomowe Studium Tekstologii i Edytorstwa. W 1993 obronił doktorat pod kierunkiem prof. Marii Janion. 1984-89 współpracownik i redaktor podziemnego Wydawnictwa CDN, 1989 współzałożyciel i wydawca miesięcznika „Ex Libris”, 1992-94 dyrektor generalny Fundacji Pomocy Bibliotekom Polskim. 1995-96 w redakcji krakowskiej „Arki”.

Od 1995 niezależny producent filmowy. Współwłaściciel firmy Eureka Media, założonej w 1997. Wyprodukował ponad 50 filmów i cykli dokumentalnych, które były pokazywane w 70 krajach i zdobyły 140 nagród festiwalowych. 2007-2011 ekspert Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, 2011-2014 ekspert Mazowieckiego Funduszu Filmowego. Juror na festiwalach w Batumi, Chicago, Kijowie, Lipsku, Łodzi, Warszawie i Wrocławiu.

Członek Europejskiej Akademii Filmowej, Polskiej Akademii Filmowej, European Documentary Network (2002-2016), Stowarzyszenia Filmowców Polskich i Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami. 2002-2008 prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia „Przyszłość Mediów”. W 2012 roku zdobył certyfikat coacha International Coaching Community i ukończył Screen Leaders EU Training. 2013-2018 wiceprzewodniczący Zespołu Programu Edukacji Audiowizualnej i Medialnej UW. W 2017 uzyskał stopień doktora habilitowanego sztuk filmowych na Wydziale Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi.

Autor publikacji nt. kultury XIX w. i współczesnej, filmu i mediów. Wypromował doktora, 58 magistrów i 88 licencjatów. Prowadził wykłady, warsztaty i konsultacje, brał udział w konferencjach i spotkaniach z widzami w 26 krajach (w Polsce, Afganistanie, Czechach, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Izraelu, Kanadzie, na Litwie, Łotwie, w Niemczech, Norwegii, Portugalii, Rosji, Rumunii, Słowacji, Szwajcarii, Ugandzie, Ukrainie, USA i Wielkiej Brytanii). 2000-2006 ekspert „Wielkiej Gry” w dziedzinie literatury. 2013-2018 opiekun Teatru Polonistyki im. Eligiusza Szymanisa, 2015-2018 opiekun Klubu Filmowego im. Jolanty Słobodzian.

Reżyser dokumentów „Kamienna cisza” (2007), pokazywanego na 54 festiwalach w 40 krajach i „Dybuk. Rzecz o wędrówce dusz” (2015) zaproszonego na 52 festiwale w 19 krajach. Napisana wspólnie z Anną Sajewicz na kanwie filmu książka „Dybuk. Opowieść o nieważności świata” (2017) otrzymała Nagrodę im. Beaty Pawlak. 

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012). Laureat Odznaki Zasłużony Działacz Kultury (2001), Odznaki Za Zasługi dla Niepodległości 1956-1989 (2018) i 25 nagród filmowych przyznanych w 10 krajach. Stypendysta m. in. Instytutu Literackiego w Paryżu, Instytutu na rzecz Demokracji w Europie Wschodniej, DAAD, Programu Sokrates-Erasmus, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Fundacji Polskie Centrum Audiowizualne, Krakowskiej Fundacji Filmowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Irish Film Board, British Film Institute. 

Od 1994 członek Stowarzyszenia Hospicjum Domowe. 1998-2002 radny Miasta Józefowa.

W marcu 2022 r. powołany w skład Komisji ds. Opracowania Strategii Przeciwdziałania Przemocy Seksualnej na Wydziale Polonistyki UW.