Krzysztof Kopczyński

Życiorys

Krzysztof Kopczyński (1959) – doktor habilitowany sztuk filmowych, doktor nauk humanistycznych, wykładowca w Instytucie Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, dokumentalista, producent filmowy, konsultant i coach w dziedzinie mediów.

Więcej

Filmografia

Poniższa lista zawiera filmy dokumentalne i fabularne, filmy edukacyjne i informacyjne, a także programy telewizyjne wyprodukowane przez Krzysztofa Kopczyńskiego - w tym również wybrane dzieła audiowizualne zrealizowane jeszcze przed powstaniem firmy Eureka Media.

Więcej

Publikacje

Poniższa lista zawiera ważniejsze publikacje Krzysztofa Kopczyńskiego: książki autorskie, opracowania, redakcje, artykuły, recenzje.

Więcej

Konferencje i warsztaty

Poniższa lista zawiera ważniejsze niepublikowane referaty na konferencjach, w jakich uczestniczył Krzysztof Kopczyński - filmoznawczych i literaturoznawczych.

Więcej

Nagrody

Więcej