Krzysztof Kopczyński

Życiorys

Krzysztof Kopczyński (1959) – doktor habilitowany sztuk filmowych, doktor nauk humanistycznych, profesor uczelni w Instytucie Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, dokumentalista, producent filmowy, konsultant i coach w dziedzinie mediów.

Więcej

Działalność akademicka

Krzysztof Kopczyński pracuje od 1983 roku na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie na stanowisku profesora uczelni w Zakładzie Retoryki i Mediów Instytutu Polonistyki Stosowanej. Jego zainteresowania badawcze obejmują takie zagadnienia, jak: tradycja romantyczna w filmie, związki literatury z filmem i mediami, film dokumentalny, scenariopisarstwo, interaktywność w filmie.

Członek Komisji ds. Opracowania Strategii Przeciwdziałania Przemocy Seksualnej na Wydziale Polonistyki UW.

 

Filmografia

Poniższa lista zawiera filmy dokumentalne i fabularne, filmy edukacyjne i informacyjne, a także programy telewizyjne wyprodukowane przez Krzysztofa Kopczyńskiego - w tym również wybrane dzieła audiowizualne zrealizowane jeszcze przed powstaniem firmy Eureka Media.

Więcej

Publikacje

Poniższa lista zawiera ważniejsze publikacje Krzysztofa Kopczyńskiego: książki autorskie, opracowania, redakcje, artykuły, recenzje.

Więcej

Konferencje i warsztaty

Poniższa lista zawiera ważniejsze niepublikowane referaty na konferencjach, w jakich uczestniczył Krzysztof Kopczyński - filmoznawczych i literaturoznawczych.

Więcej

Nagrody

Więcej