Kontakt

EUREKA MEDIA ARCHITEKCI

skr. poczt. 25
05-410 Józefów 3

e-mail: info(at)eurekamedia.info

 

 

Eureka Media Architekci Sp. z o.o. jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod nr. 0000359335, kapitał zakładowy 5000 zł, regon 142449247, NIP 1132805215.

 

Uwaga!

Zgodnie z RODO podane adresy poczty elektronicznej i numery telefonów mogą być wykorzystywane wyłącznie w sprawach dotyczących działalności firmy Eureka Media Architekci.

Prosimy nie dzwonić do nas z ofertami i nie przesyłać na nasze adresy żadnych ofert, reklam i tym podobnych treści.

Podane numery telefonów i adresy e-mail nie są udostępnione publicznie w rozumieniu Art. 25, ust. 2, pkt 2 Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami).

Nie wyrażamy zgody na przetwarzanie naszych danych osobowych.