4 lipca zakończyły się warsztaty Ex Oriente

2010-07-05

W niedzielę odbyły się ostatnie zajęcia w ramach warsztatów dla dokumentalistów współorganizowanych przez Eureka Media. Warszawska sesja była drugą tegorocznej edycji spotkań Ex Oriente i obejmowała wykłady, projekcje filmów, sesje grupowe oraz indywidualne konsultacje, w trakcie których rozwijano 14 projektów stałych słuchaczy – dokumentalistów europejskich, pochodzących m.in. z Czech, Litwy, Niemiec, Polski i Rosji. Kolejne spotkania tej edycji warsztatów odbędą się w Czechach w październiku 2010 roku oraz w styczniu 2011 roku.

Organizatorzy warszawskiej sesji - Instytut Filmu dokumentalnego (Praga) oraz Eureka Media (Warszawa). Partnerzy - Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Media Desk Polska oraz Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW.

Projekt współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.